Home »  Americká armáda 1939-1945  »  Uniformy a vybavení »  Ďábelská brigáda v horách Itálie

Ďábelská brigáda v horách Itálie

Autor: Daniel Malý

Podoba příslušníka 2. pluku First Special Service Force během bojů v oblasti Venafro - Itálie, počátek ledna 1944. Celý článek je také ke stažení ve formátu PDF.


 • Průvodní text:

Firts Special Service Force (zkráceně FSSF) byla netradiční speciální vojenská jednotka, jež vznikla a proslavila se svými misemi během druhé světové války. Stala se také přímým předchůdcem a vzorem pro další speciální jednotky zakládané v poválečné éře a to včetně amerických Special Forces (Speciálních sil) působících do dnešních dnů.

Založení útvaru předcházela myšlenka vědce Geoffreye Pyka, pracujícího pro britskou armádu, na vytvoření speciálního vozidla schopného zvládat pohyb v náročném zimním a zasněženém terénu. Toto vozidlo mělo sloužit pro potřeby jím zamýšlené speciální sabotérské vojenské jednotky, jejímž terčem se měly stát norské hydroelektrárny a další strategicky významné cíle nacházející se například v obtížném terénu Rumunska či italských Alp. Pyke prezentoval projekt britskému armádnímu velení, avšak Velká Británie nebyla schopna v této době vytvořit potřebné speciální vybavení, a proto bylo rozhodnuto o předání myšlenky Američanům pod označením projekt Plough (pluh).

Posouzení myšlenek projektu bylo dáno na starost mladému důstojníkovi amerického generálního štábu, podplukovníku Robertovi T. Frederickovi, který odhalil v koncepci Pykea mnoho nedostatků a považoval ji v předložené podobě za těžko realizovatelnou. I přes toto konstatování došlo mezitím ze strany americké armády k poptávce po speciálním zimním vozidle, z kterého nakonec vzešel prototyp budoucího pásového vozítka M29 Weasel (lasice). Nakonec došlo i k vytvoření speciální jednotky, jež byla oficiálně ustanovena pod označením First Special Service Force 20. července 1942 jako společná americko-kanadská síla pod velením již zmíněného podplukovníka Robert T. Fredericka. Původně bylo plánováno i zapojení norských exilových sil, což ale bylo v té době shledáno jako nerealizovatelné.

Domovem útvaru se pro výcvik stala základna Fort William Henry Harrison ve státě Montana, kam posléze přicházeli pečlivě vybraní američtí a kanadští dobrovolníci hlásící se do této nově ustanovené jednotky. Organizačně byla FSSF rozdělena celkem do třech malých pluků tvořících bojovou sílu v počtu zhruba 1800 mužů. Ty se dále členily vždy do dvou praporů po třech rotách. K tomuto celku pak náležel také jeden podpůrný týlový prapor, který zajišťoval chod jednotky. Příslušníci FSSF prošli velmi náročným a důkladným výcvikem, který neměl do toho času obdobu v žádné jiné armádní jednotce spojenců a měl je co nejlépe připravit na budoucí nasazení ve velmi náročných, především horských, podmínkách. Byli cvičeni v taktice tajných sabotážních a bojových operací, kdy se například vojáci učili boji muže proti muži či využití výbušnin pro demolice různorodých cílů. Členové jednotky také prodělali výsadkářský kurz a v neposlední řadě byla velká pozornost věnována již zmíněnému výcviku zaměřeného na horský terén a zimu. V rámci něho prošli výcvikem jak horolezectví, tak i v lyžování, které měli na starost přímo norští instruktoři. I přesto, že byl projekt Plough nakonec během zimy 1942/1943 odvolán z důvodu nemožnosti realizace jeho cílů, nechtělo americké velení nově vycvičenou jednotku rozpustit a rozhodlo se její tvrdý výcvik zúročit v jiných zamýšlených a náročných operacích.

První z takových operací, kde měla jednotka zúročit svůj speciální výcvik a získat první bojové zkušenosti, bylo vylodění na hornatých Aleutských ostrovech a to konkrétně na ostrově Kiska v sprnu 1943. Zde se očekávaly po květnových zkušenostech z ostrova Atta těžké boje s japonskou posádkou, a proto byli pro tuto operaci vybráni právě vojáci FSSF. Po vylodění na ostrově bylo však zjištěno, že Japonci své pozice několik dní před vyloděním vyklidili a k žádným bojům tedy již nedošlo. I přes tento fakt tato operace prospěla alespoň jako cenné cvičení. V říjnu 1943 byla jednotka svěřena pro bojové operace pod generálporučíka Marka W. Clarka, tehdejšího velitele 5. americké armády působící v Itálii. Útvar byl obratem poslán do zmíněné Itálie, kde během svého několikaměsíčního působení zažil nejtěžší boje během své existence. Již v prosinci 1943 zasáhla do bojů u Cassina, kde bylo jejím úkolem zdolat četné horské masivy obsazené protivníkem, který bránil spojencům v dalším postupu. Vojáci FSSF zde zažili velmi tvrdé boje, ve kterých mohli konečně zúročit svůj tvrdý výcvik. V únoru 1944 pak byli s novými úkoly přesunuti do oblasti Anzia, kde proběhlo během ledna vylodění spojeneckých sil. Zde jednotka strávila další tři měsíce urputných bojů a mimo jiné si zde vysloužila také svoji přezdívku „ďábelská brigáda“, když příslušníkům jednotky začali Němci přezdívat „černí ďáblové“ s ohledem na jejich nečekané a děsivé noční přepady, které prováděli s načerněnými obličeji. Své italské působení pak jednotka FSSF zakončila v červenci 1944, když se podílela na obsazení Říma. Poté byla stažena, aby se připravila na operaci Dragoon, v rámci níž měla vyřadit dělostřelecké baterie ležící na Hyerských ostrovech, které by mohly narušit průběh plánovaného vylodění v jižní Francii. Vojákům FSSF se podařilo ostrovy obsadit a následně se přesunuli na francouzskou pevninu, kde prodělali svoji poslední bojovou misi. Během ní pak do listopadu 1944 pronásledovali německého protivníka k francouzsko-italským hranicím. Následně byla jednotka z boje stažena, aby 5. prosince 1944 byla oficiálně rozpuštěna a její příslušníci byli převeleni k rozličným americkým a kanadským útvarům. Na závěr je třeba říci, že bojové uskupení FSSF prodělalo během svých tažení těžké ztráty, ale i přesto zdárně splnilo své úkoly a stalo se tak unikátním a úspěšným pokusem o utvoření nového typu speciální jednotky, z jejíhož odkazu bylo čerpáno i v poválečné době při organizaci dalších podobných útvarů.

V následující části je nastíněna podoba a vybavení seržanta 2. pluku FSSF během italského působení v lednu 1944.


Rukávové označení FSSF mělo podobu nevelké (cca 8 cm vysoké) červené nášivky ve tvaru hrotu kopí, v němž byla bíle vyšita slova „USA“ a „CANADA“ odkazující na společné zapojení vojáků americké i kanadské národnosti v rámci této jednotky. Tato nášivka existovala v rozličných výrobních provedeních a byla příslušníky FSSF nošena na levém rameni služební a nezřídka i bojové uniformy vyjma horských park a převlečníků.


 


• Seznam popsaných položek:

1) Horská (lyžařská) parka, oboustranná / Parka, Reversible, Ski

2) Kompas s pouzdrem / Compass, Lensatic + Carrying Case

3) Sumka zásobníková k samopalu Thompson / Pocket, Ammunition, Magazines

4) Sumka zásobníková M-1912 / Pocket, Magazine, M-1912

5) Samopal Thompson M1A1 / Thompson Submachine Gun, Cal .45, M1A1

6) Pistolové pouzdro M-1916 s pistolí Colt M-1911A1 / Holster, Pistol M-1916 + Pistol, Cal. 45, Automatic, M-1911A1

7) Dýka V-42/ Knife, Fighting, V-42

8) Helma M1 / Helmet, Steel, M1

9) Pistolový opasek M-1936 / Belt, Pistol, M-1936

10)Nosné popruhy M-1936 / Suspenders, Belt, M-1936

11)Pouzdro na lékárničku M-1924 / Pouch, First-Aid Packet, M-1924

12)Polní láhev M-1910 s obalem M-1910 / M-1910 Canteen + Cover, Canteen, Dismounted, M-1910)

13)Horské kalhoty / Trousers, Mountain

14)Výsadkářské boty / Boots, Jumper, Parachute


  • Popis obr. 1 (strana 10):

 1) Horská (lyžařská) parka, oboustranná / Parka, Reversible, Ski

Tato oboustranná parka zavedená v roce 1942 byla speciálně vyvinuta pro obstání v náročných klimatických podmínkách horských oblastí. Byla vyrobena z voděodolného bavlněného popelínového plátna, kdy jedna strana byla provedena v typickém světle olivovém odstínu OD3 pro všeobecné využití a druhá bílá strana byla využitelná do zasněžené krajiny. Kapuce parky pak byla pro lepší izolaci obšita kožešinou a dole byla parka stahována za pomoci tkaničky. Také měla dvě šikmo umístěné kapsy, skrze které bylo možné se dostat i do pod ní umístěné polní bundy, přes kterou byla standardně nošena.

 2) Kompas s pouzdrem / Compass, Lensatic + Carrying Case

Standardní rozkládací kompas americké armády. Jedná se o jednodušší a levnější výrobní provedení kompasu modelu M-1938 nahrazujícího staré „hodinkové“ kompasy z let první války. Kompas se pro přenos vkládal do impregnovaného plátěného pouzdra zapínaného na dva druky. Touto orientační pomůckou byli vždy vybaveni polní velitelé a důstojníci (například čety či roty), případně ti vojáci, kteří jej bezprostředně potřebovali pro plnění svých úkolů.

3) Sumka zásobníková k samopalu Thompson / Pocket, Ammunition, Magazines

Tato sumka sloužila k přenosu celkem pěti dvacetiranných zásobníků do samopalu Thompson. Sumka byla rozdělena do pěti samostatných na druk zapínaných kapes, do kterých se jednotlivé zásobníky vkládaly. Byla vyrobena ze silného plátna a na pistolový opasek se upevňovala provlečením. Příslušníci FSSF však často využívali tyto sumky i k nošení třicetiranných zásobníků do samopalu Thompson (ze sumky vyčnívaly), pro které byl vzhledem ke své délce na místo sumky určen speciální vak.

 4) Sumka zásobníková M-1912 /Pocket, Magazine M-1912

Standardní sumka určená pro uschování dvou zásobníků do pistole Colt-1911A1 byla vyrobena ze silného plátna a zapínala se pomocí dvou druků. Jedná se o prvoválečný model, jež však byl ze skladových zásob hojně využíván americkou armádou i v letech druhé světové války. Sumka se upínala na opasek provlečením a připnutím na jeden patent, aby nedošlo k jejímu samovolnému posunu.

5) Samopal Thompson M1A1 / Thompson Submachine Gun, Cal .45, M1A1

Samopal Thompson ráže .45 (11,43mm) byl nejmasověji používaným samopalem amerických ozbrojených sil v době druhé světové války. Verze M1A1 byl vyráběna od října 1942 jako levnější a jednodušší výrobní nástupce slavné verze M1928 potažmo M1928A1. Od svého předchůdce se lišil celkově zjednodušenou kostrou a konstrukcí, ale i tak jeho výroba zůstala značně náročná a nákladná. K jeho rozšíření mezi bojové jednotky došlo však až během roku 1943 a 1944. Samopal umožňoval režim střelby dávkou nebo jednotlivými ranami a pro své nabíjení využíval pouze dvaceti nebo třicetiranné zásobníky. Ke konci války byl nahrazován novým samopalem M3.

 6) Pistolové pouzdro M-1916 s pistolí Colt M-1911A1 / Holster, Pistol M-1916 + Pistol, Cal. 45, Automatic, M-1911A1

Pistole Colt M-1911A1 je jednou z nejslavnějších amerických zbraní všech dob. Byla navržena zbraňovým konstruktérem Johnem M. Browningem pro firmu Colt a první verze zbraně byla zavedena armádou již v březnu 1911. Pistole vynikala svojí spolehlivostí a nadčasovou konstrukcí. Byla vyráběna v ráži .45 (11,43 mm) s kapacitou zásobníků sedm nábojů. Pistole je umístěna v celokoženém pouzdře M-1916 hnědé barvy, jež bylo pro tuto pistoli přijato do výstroje již za první světové války.

7) Dýka V-42/ Knife, Fighting, V-42

Mezi specifické vybavení každého příslušníka FSSF patřila také dýka typu V-42. Tato speciální chladná zbraň byla zkonstruována během roku 1942 na popud samotných velících důstojníků a vojáků jednotky, kteří se na jejím vývoji také aktivně podíleli. Při její konstrukci se však vycházelo z již existující britské dýky F-S zkonstruované Williamem E. Fairbairnem a Ericem A. Sykesem pro potřeby speciálních složek britské armády. Největší inspirace je patrná v provedení úzké oboustranně ostré čepeli, která při celkovém rozměru dýky 32 cm dosahovala úctyhodných 18 cm. Od britské předlohy se však americko-kanadská varianta v některých ohledech lišila, a to například v provedení rukojeti, jež byla pro lepší uchopení ovinuta kůží. Zajímavostí je také její zakončení tvořené výrazným jehlanovitým bodcem, který měl soužit k případnému ataku do oblasti hlavy nepřítele. K nošení dýky byla využívána kožená pochva obdobná koženému pouzdru verze M6 zavedeného pro bojové nože M3. Vzhledem k tomu, že dýka byla určena primárně pouze pro vojáky FSSF a její celková válečná produkce dosáhla pouhých 3 420 kusů, je dnes velmi vzácnou a sběratelskou kuriozitou.

 

 •Popis obr. 2 (strana 11):

 8) Helma M1 / Helmet, Steel, M1

Voják je vybaven moderní helmou typu M1, jež se dočkala oficiálního zavedení do americké armády během června 1941, aby tak nahradila zastaralou talířovitou přilbu modelu M-1917A1 využívanou od roku 1917. Helma M1 se skládala ze dvou oddělených částí, a to samotné ocelové skořepiny, do které se vkládal druhý díl v podobě lehké laminátové vložky – tzv. „Lineru“. Ten obsahoval stahovací popruhy umožňující libovolné nastavení velikosti dle hlavy konkrétního vojáka. Samostatně byla tato vložka využívána například při přehlídkách či jiné nebojové činnosti. Ocelová skořepina mohla po vyndání lineru vojákům zase posloužit jako polní umyvadlo při holení. Tento typ přilby byl nadále využíván i dlouhá desetiletí po skončení 2. světové války v mnoha armádách celého světa. Pod helmou má voják nasazenou pletenou vlněnou čepici M-1941.

 9) Pistolový opasek M-1936 / Belt, Pistol, M-1936

Standardní pistolový opasek pro všeobecné využití, jímž byli nejčastěji vybavováni vojáci nesoucí zbraně či vybavení, pro něž nebyly učeny jiné speciální nebo nábojové/zásobníkové opasky. Jednalo se například o důstojníky, tankisty, zdravotníky a mnoho dalších funkcí. Vyráběn byl z velmi silného tkaného plátna v barvě Olive drab No. 3 později také Olive drab No. 7. Velikost v pase byla regulovatelná stažením části pásku za pomocí spon na rubovou stranu. Na opasek se pak za pomoci oček dalo upnout mnoho rozličné výstroje, jakou je například polní láhev, nůž, lopatka, nosné popruhy či samotný batoh, aby došlo k celkovému rozložení váhy nesených věcí.

 10) Nosné popruhy M-1936 / Suspenders, Belt, M-1936

K rozložení zátěže nesených výstrojních součástek upnutých na opasku sloužily speciální nosné popruhy někdy nazývány také jako treky. Ty byly vyrobeny ze silné popruhoviny v tradiční výstrojové barvě OD 3 a k opasku se upínaly za pomoci šesti malých železných karabinek. Jednalo se o treky všestranně využitelné ke všem zavedeným modelům opasků a mimo jiné také mohly sloužit k upnutí batohu typu M-1936, jenž neměl vlastní kšíry.

 11) Pouzdro na lékárničku M-1924 /Pouch, First-Aid Packet, M-1924

Tento typ jednoduchého plátěného pouzdra připínaného na opasek byl určen pro uschování malé osobní lékárničky obsahující tlakový obvaz a sulfonamidový zásyp. Krabička vnitřní lékárničky byla nejprve vyráběna z plechu, avšak ke konci války již existovalo také provedení z voskovaného kartonu obsahující vakuově balené výše jmenované položky.

 12) Polní láhev M-1910 s obalem M-1910 /M-1910 Canteen; Cover, Canteen, Dismounted, M-1910)

S hliníkovou polní láhví modelu M-1910 prodělali vojáci americké armády svá tažení již během let první světové války. Jinak tomu nebylo ani v konfliktu následujícím, kdy ale přeci jenom již k určitým modifikacím této polní láhve došlo. Jednu z nejvýznamnějších změn prodělala v roce 1943, kdy došlo k zavedení nové výrobní technologie a byla tak započata první série láhví z nerezové oceli. Avšak vzhledem k nedostatku strategických surovin byla až do konce války vyráběna nadále i hliníková varianta. K láhvi příslušel také malý hrneček se sklápěcím madlem přezdívaný jako tzv. pítko, do kterého se láhev během přepravy zašoupávala. Tento celek se pak umisťoval do plátěného obalu zapínaného na dva druky, jenž byl uvnitř obešit filcem pro lepší termo izolační vlastnosti. K přepravě se láhev v tomto obalu za pomocí kovového háčku připínala na opasek.

13) Horské kalhoty / Trousers, Mountain

Speciální kalhoty určené pro vojáky jednotek operujících v náročném horském terénu a klimatu, jež byly oficiálně zavedeny do užívání během roku 1942. Kalhoty s postupně se zužujícími nohavicemi lyžařského stylu byly vyrobeny z pevné hedvábné bavlny. Tento typ kalhot měl mimo jiné celkem šest kapes, dvě boční zapínané na zip, dvě zadní zapínané na knoflík a v neposlední řadě dvě velké nákladové kapsy umístěná na boku nohavic, které byly určeny pro projmutí většího množství operačního vybavení.

14) Výsadkářské boty /Parachute Jumper Boots

Tyto vysoké boty byly vyrobeny z hnědě lakované kůže a armáda je do svého vybavení zavedla v srpnu 1942, aby jimi vybavila nově vznikající výsadkářské jednotky. Měly dvojitou špičku a moderní gumovou podrážku stejně jako standardní kotníkové boty (Service Shoes Type II). Někdy jsou nazývány jako tzv. „Corcoran boots“, podle jednoho z nejznámějších výrobců, který je za války armádě dodával, avšak nebyl jediný. V americké armádě nesloužily pouze samotným výsadkářům, ale byly často využívány například mnoha důstojníky napříč armádou a také vojáky mnoha různorodých útvarů a speciálních jednotek. Příslušníci FSSF jimi byli vybaveni s ohledem na svůj výsadkářský výcvik a potřebě vysoce odolné obuvi.


 Zdroje:

ENJAMES, Henri-Paul, Government Issue. U.S. Army European Theater of Operations Collector Guide. Volume I, Paris 2008.

ENJAMES, Henri-Paul, Government Issue. U.S. Army European Theater of Operations Collector Guide. Volume II, Paris 2008.

HAWKINS, Tim, WINDROW, Richard, The World War II GI. US Army Uniforms 1941–1945 in Color Photographs, Ramsbury 2008.

SPRINGER, Joseph. A, The Black Devil Brigade, The True Stroy of the First Special Service Force in World War II, Pacifica 2001.

WERNER, Bret, First Special Service Force 1942–44, Oxford 2006.

 Internetové zdroje:

http://www.firstspecialserviceforce.net/

http://olive-drab.com/od_other_edged_v42_fssf.php

http://www.canadaatwar.ca/photo/421/italy-fssf/(zdroj fotky první strany)


 Autor: Daniel Malý
Foto: Štěpánka Skálová
Figurant: Daniel Malý


   Článek ke stažení:

http://www.tommy-yankee.cz/files/dabelska-brigada.pdf


 Tento článek také vyšel ve zkrácené podobě v březnovém čísle (2015) populárního českého časopisu Extra VÁLKA II. světová vydavatelství Extra Publishing.

        

 

Google+ Google+ Youtube Twitter
Aktuality

Nové fotografie!

11.10.2017

Do Fotogalerie jsme vložili fotografie z poslední akce, kterou jsme nazvali "Hotel Adolf". 

Nové fotografie!

04.04.2017

Do Fotogalerie jsme přidali nové fotografie z našeho únorového cvičení. 

Nové fotografie!

06.03.2017

Po dlouhé době jsem přidali nové fotky ze vzpomínkové akce, které jsme se zúčastnili v únoru letošního roku. Najdete je v sekci Fotogalerie


Naše projekty

Plzeň 1945
Back to 1945

Naši partneři

ČsOL Patton Memorial Pilsen


Výběr jazyka

Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen

- Select Language -