Home »  Britská armáda »  Uniformy a vybavení »  Přilby výsadkových jednotek britské armády

Přilby výsadkových jednotek britské armády

Autor: Petr Tolar

Článek se věnuje vývoji vlastní britské konstrukce ocelové přílby vhodné pro výsadkové jednotky. Představuje všechny základní typy používané během druhé světové války, používané jak příslušníky 1. a 6.výsadkové divize, tak i příslušníky SAS. Navíc obsahuje i tabulku velikostí i s převodem z anglických jednotek na kontinentální.

 

 Major John Howard, DSO, velitel kluzákového výsadku během spojenecké invaze do Normandie, který měl za úkol zajistit dva mosty přes řeku Orne a Caenský kanál. Na hlavě má ocelovou přílbu A.T. nebo A.T.Mk.I, její identifikaci znesnadňuje maskovací síťka.
 
Zdroj: Imperial War Museum

 

Když se roku 1940 ve Velké Británii započalo utvářet výsadkové vojsko, bylo potřeba tyto nové jednotky náležitě vystrojit, tak aby mohli náležitě plnit své bojové úkoly, s ohledem na jejich specifické nasazení. Jedním z nejdůležitějších kusů výstroje každého vojáka jest přílba. Jak se ovšem v zápětí ukázalo, pro použití během vzdušných výsadků nebyla stávající britská pěchotní ocelová přílba Mk.II vhodná. Docházelo k velmi častým zraněním.

Následovalo tedy hledání vhodné náhrady. Vývojem nové britské přílby pro výsadkové jednotky[1] byla pověřena firma Briggs Motor Bodies (BMB).[2] Jako vzor pro konstrukci nové přílby posloužila německá výsadkářská ocelová přílba M37 (Der Fallschirmschützen-Stahlhelm 1937).

 

Helmet, Steel, P-type

Prototyp, představený v prosinci 1940, dostal označení Helmet, Steel, P-type.[3] Schválen byl v lednu následujícího roku. BMB následně vyrobila a v březnu až dubnu 1941 dodala kolem 500-1000 přileb.

Hlavní část přílby tvořil jednoduchá vejčitá ocelová skořápka, jejíž spodní část byla kolem dokola obehnána rámem z hrubé pryže. V zadní části přílby vyčníval z pryžového rámu 2 palce dlouhý „kšilt“. Úplně první modely měli podbradníky převzaté z pěchotních přileb Mk.II, tedy khaki plátěné s elastickými koncovkami. Později byl vyvinut speciální podbradník pro výsadkáře. Ten byl vyráběn z černé kůže a zapínal se průvlečkou. Kožená výstelka přílby byla téměř shodná s německou předlohou.

Již v červenci roku 1941 začali lékaři upozorňovat na špatnou konstrukci přílby. Problémem byl příliš velký rám po obvodu. Následovala tedy výroba nového typu přílby (Helmet, Steel, Airborne Troops), přičemž staré P-type byly staženy ze skladů a většina z nich byla zničena. Některé kusy se zachránili tím, že byly jejich rámy prostě odřezány.

Jediné bojové nasazení, kterého se přílba P-type dočkala, se odehrálo 27.-28.února 1942, během operace Biting, u francouzského pobřežního městečka Bruneval. Přílbu P-type měli ve své výstroji příslušníci roty ‚C‘ 2.praporu formující se 1.výsadkové divize.[4]

 

Helmet, Steel, P-type
 
Zdroj: home.tiscali.nl/nijsten

 

Helmet, Steel, Airborne Troops

Po požadovaných úpravách byla 24.června 1942 zahájena výroba nových přileb, opět společností Briggs Motor Bodies. Již v červenci bylo dodáno okolo 5 000 kusů přileb. V říjnu téhož roku byla výroba tohoto modelu ukončena. I přesto se nepřestaly nosit po celou dobu války. Poslední kusy se používali ještě v roce 1946.

Nevyhovující rozměrný obvodový rám předcházející přílby byl nyní nahrazen 1 palcovým (25,5 mm) fíbrovým lemem. Výstelka byla složena ze čtyř látkových popruhů spojených provázkem. Podbradník z černé kůže byla u krku vybaven několika mosaznými průchodkami, pro optimálnější připnutí je stěně ocelové skořápky přílby. Sedm oddělených kousků gumy bylo umístěno uvnitř přílby kolem dokola, pro absorbování síly nárazu. Dva díly v zadní části poskytovaly lepší ochranu týlové kosti. Vnitřky jsou barvy černé a žluté.

Plech se vyráběl ve dvou velikostech. N (Normal - normální) a L (Large - velká). Vnitřek přílby byl vyráběn dokonce v devíti různých velikostech.

Povrch přílby byl opatřen neoslňující texturou, která se objevuje i na novějších modelech.

 

Helmet, Steel, Airborne Troops
 
Zdroj: home.tiscali.nl/nijsten

 

Přílba Helmet, Steel, Airborne Troops na hlavě mladého britského výsadkáře připravujícího se na operaci Husky - invazi Spojenců na Sicílii. Povšimněte si způsobu upnutí koženého podbradníku. Na obrázku vlevo je vidět vnitřek přílby.

Zdroj: BRAYLEY, Martin; INGRAM Richard. Khaki Drill & Jungle Green: British Tropical Uniforms 1939-45 In Colour Photographs. The Crowood Press Ldt., 2000.

 

Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.I

Výroba přílby A.T.Mk.I[5]byla započata v říjnu roku 1942, ale větší množství přileb se začalo vyrábět až v roce 1943. Na krátkou dobu, se v tomto roce věnovala výrobě příleb také firma G&S.

Z obvodu ocelové skořápky (opět vyráběné ve dvou velikostech - Normal a Large) zmizel i větší fíbrový lem, a nahradil jej pouze úzký zaoblený lem z nerezové oceli. Ten je podobný tomu, který je využit na pěchotních přílbách Mk.II. Výstelka a podbradník jsou řešeny stejně jako u předchozího modelu. Opět jsou zhotoveny z černé kůže, podbradník má zapínání na průvlečku - dva mosazné kroužky. Výstelka je vyrobena ze žluté a černé gumy připevněné na hliníkovém věnci podél okraje přílby.

Tato přílba byla používána souběžně se starším modelem. Prvními jednotkami, ke kterým se dostala, byly složky nově vznikající 6.výsadkové divize[6].

 

Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.I
 
Zdroj: home.tiscali.nl/nijsten

 

Alan Wood, válečný dopisovatel Daily Express, píšící článek během probíhajících bojů u města Arnhem v Holandsku, kde byl vysazen spolu s britskými výsadkáři v rámci operace Market-Garden. Na hlavě má přílbu Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.I.
 
Zdroj: Imperial War Museum

 

Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.II

V roce 1943 byla představena novější verze přílby pro výsadkáře. Pod označením A.T.Mk.II se skrývala přílba bez koženého podbradníku, který byl nahrazen plátěným. Materiálem, který byl využíván i na výrobu bojového řemení britských vojáků, tzv Webbing.

Důvodem pro nahrazení kůže byly zkušenosti, které neprojevili za vlhkých až mokrách podmínek, kdy měl kožený podbradník tendenci sklouzávat. Navíc, s očekávajícím větším nasazení výsadkových jednotek na Dálném východě, nebyla kůže v tropických oblastech příliš trvanlivým materiálem.

Také připevnění řemenů bylo zhotoveno jednodušeji. Každý řemínek byl připevněn pouze jedním šroubem. Kovové části podbradníku byly z mosazi s černou povrchovou úpravou.

Dodávka nových A.T.Mk.II začala v únoru 1944. Proto jsou také na fotografiích z Normandie vidět tak řídce. Většího využití se dočkali až během během operace Market-Garden. Většina těchto přileb byla použita pro vystrojení 1.polské samostatné parašutistické brigády[7]. Zajímavostí je, že příslušníci polské parabrigády měli své přílby A.T.Mk.II potřeny speciální barvou, se schopností detekce nebezpečných plynů.

Výroba pokračoval do roku 1953. Po válce tuto přílbu přijala řada zemí (Belgie, Izrael…).

 

Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.II
 
Zdroj: BRAYLEY, Martin; INGRAM, Richard. The World War II Tommy: British Army Uniforms European Theatre 1939-45 In Colour Photographs. The Crowood Press Ltd., 1998.

 

Hrob neznámého britského výsadkáře poblíž Arnhemu. Na dřevěném kříži je položena přílba Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.II.
 
Zdroj: Imperial War Museum

 

Velikosti přileb

Jak již bylo uvedeno výše, samotná ocelová skořápka, která je shodná s tou, kterou používali i britští řidiči motorek a tankisti, se vyráběla ve dvou velikostech. Normal (normální) a Large (velká).

Širší velikostní výběr byl mezi vnitřními výstelkami příleb. Celkem existovalo nejméně devět velikostí, jejichž přehled naleznete v tabulce. V tabulce je uvedeno v levém sloupci značení britské, napravo je pak převod na metrické jednotky (cm). Jedná se o obvod hlavy.

 

imperiální

metrické

6 1/2

53

6 5/8

54

6 3/4

55

6 7/8

56

7

57

7 1/8

58

7 1/4

59

7 3/8

60

             7 1/2

            61

 

Porovnání výsadkářských příleb.
1. Helmet, Steel, Airborne Troops
2. Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.I
3. Helmet, Steel, Airborne Troops Mk.II
 
Zdroj: BOUCHERY, Jean; CHARBONNIER, Philippe. D-Day Paratroopers: British, Canadian and French. Histoire & Collections, 2004.

 

 

Prameny:

BOUCHERY, Jean; CHARBONNIER, Philippe. D-Day Paratroopers: British, Canadian and French. Histoire & Collections, 2004. ISBN 2-915239-31-2.

NIJSTEN, Luc. Collecting British WW2 airborne militaria. Last update December 2009. Dostupný z WWW: http://home.tiscali.nl/nijsten>.

BENEŠ, Ctirad. Přílba - ochrana i ozdoba válečníka. Naše vojsko, 2003. ISBN 80-206-0651-3.

 

 


 

[1] Záměrná formulace, jelikož přílba pro výsadkové jednotky se neobjevila jen ve výstroji samotných parašutistů, ale i příslušníků kluzákové pěchoty.

[2] Briggs Motor Bodies Ldt. - Kovodělnická firma z Dagenhamu, Essex. Později součást Ford Motor Company.

[3] P = paratrooper (výsadkářský)

[4] ‚C‘ Company - 2nd Parachute Battalion (1st Airborne Division)

Operace Biting byla společnou akcí několika britských jednotek pod Velitelstvím kombinovaných operací. Úkolem oddílu výsadkářů bylo získání důležitých materiálů dokumentující nový německý radar Würzburg u francouzského pobřežního městečka Bruneval. Akce dopadla pro Brity úspěšně.

[5] A.T. = Airborne Troops

[6] 6th Airborne Division byla založena 23.dubna 1943. Od 7.května se jejím velitelem stal Major-General Richard Nelson Gale. Účastnila se výsadku v Normandii i operace Varsity v Německu.

[7] 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
Polská samostatná parabrigáda vznikla v září roku 1941 pod velením generálmajora Stanislawa Sosabowskiho. Z jejích řad byli vybíráni dobrovolníci pro výsadek na území okupované vlasti. Nejvýznamejší bojovou akcí brigády bylo její nasazení během operace Market-Garden v Holandsku. Zde seskočila spolu s 1.výsadkovou divizí Britů a hrdině se snažila udržet silniční most v Arnhemu. Později byla ještě bojově nasazena v Německu.

Google+ Google+ Youtube Twitter
Aktuality

Nové fotografie!

11.10.2017

Do Fotogalerie jsme vložili fotografie z poslední akce, kterou jsme nazvali "Hotel Adolf". 

Nové fotografie!

04.04.2017

Do Fotogalerie jsme přidali nové fotografie z našeho únorového cvičení. 

Nové fotografie!

06.03.2017

Po dlouhé době jsem přidali nové fotky ze vzpomínkové akce, které jsme se zúčastnili v únoru letošního roku. Najdete je v sekci Fotogalerie


Naše projekty

Plzeň 1945
Back to 1945

Naši partneři

ČsOL Patton Memorial Pilsen


Výběr jazyka

Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen

- Select Language -