Victory in Europe Day

Studio Slavnosti svobody

Slavnosti svobody, tedy plzeňské oslavy osvobození, měly v roce 2020 připomenout již tři čtvrtě století, které uplynulo od konce druhé světové války v Evropě. Pro 75. výročí byl připravován nabitý program, včetně rozšíření v rámci projektu PLZEŇ 1945, kterým se náš klub vojenské historie do plzeňských oslav tradičně zapojuje. Bohužel z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice a všem bezpečnostním opatřením před šířením onemocnění COVID-19 musely být letošní Slavnosti svobody pro rok 2020 zrušeny. Významné výročí však bylo nutné alespoň nějak připomenout a město Plzeň tak připravilo speciální online vysílání studia Slavností svobody.

Všechny technické záležitosti zajistilo plzeňské Studio zamlklých mužů, které připravilo improvizované virtuální studio v hale DEPO2015, bývalé vozovně městských dopravních podniků. Připraveny byly hned tři vysílací stanoviště – pro hudbu, pro vojenskou techniku a pro hosty – a k jejich výzdobě byly využity i rekvizity našeho klubu.

Vysílání studia Slavností svobody proběhlo v neděli 3. května 2020. Začalo v 11 hodin, tedy ve stejný čas, kdy by za běžných okolností startoval průjezd vojenských historických vozidel Convoy of Liberty. Během následujících sedmi hodin vystoupili zástupci města, členové klubů vojenské historie, historici, badatelé, sběratelé militarií i vojenské techniky, publicisté či tlumočníci a průvodci, kteří zajišťují doprovod válečným veteránům při jejich návštěvách Plzně. Nechyběla ani živá hudba, kterou zajistila známá plzeňská kapela Pilsner Jazz Band a ve druhé polovině pak český písničkář a hudebník Jaroslav Samson Lenk. Po celou dobu pořadem provázel Jaroslav Šťovíček, moderátor Českého rozhlasu Plzeň.

Také zástupci našeho klubu vojenské historie se do programu speciálního vysílání aktivně zapojili. Již krátce po poledni představil jeden ze členů klubu, David Foud, nově vydanou publikaci, na které se podílel společně se svým otcem historikem Karlem Foudem a sběratelem a kurátorem muzea Patton Memorial Pilsen Ivanem Rollingerem. V jednu hodinu odpoledne pak naši členové Petr Tolar, Štěpánka Skálová, Daniel Malý a Tomáše Hataj postupně hovořili o bombardování Plzně v závěru války, domácím odboji a Plzeňském povstání, o dobové módě a životu za války, o osvobozování západních a jihozápadních Čech americkou armádou a o příbězích amerických vojáků či našem projektu Men of the 2nd Infantry Division. Štěpánka a Daniel zároveň okomentovali skromnou přehlídku dobového odívání a uniforem, do kterého se zapojili členové klubu Eva Grubrová, Lukáš Netrh, Jakub Kydlíček a Viktor Šimek, které doplnili naši přátelé Tereza Danihlíková a David Maňhal. Všem patří poděkování za pomoc.

Studio Slavností svobody 2020 bylo současně vysíláno na YouTube i na Facebooku. Podle odhadu celkově sledovalo živý přenos okolo 40 000 diváků, a to jak z České republiky, tak Spojených států amerických i Belgického království. Velice nás těší pozitivní ohlasy od českých i zahraničních diváků, mezi kterými nechyběli váleční veteráni a jejich potomci.
Fotografie: R. Muchka

Záznam celého vysílání je možné zhlédnout ZDE

Zimní cvičení – „Elsenborn 1945“

Naše první letošní akce se uskutečnila až první víkend v únoru. Uspořádali jsme delší noční pochod, který měl prověřit kooperaci družstev v rámci čety, postup velice členitým terénem, ale i fyzickou zdatnost jednotlivců. Nově jsme si také vyzkoušeli taktické obsazení obce. Tématické zasazení našeho pochodu bylo do období 31. ledna až 1. února 1945, kdy jednotky 99. pěší divize zahájily hlavní útok severovýchodně od Elsenborn Ridge s cílem získat zpět území ztracená během německé ofenzívy v Ardenách. Během této akce jsme představovali příslušníky roty F, 394th Inf. Regt., 99th ID operace. Cílem našeho nočního průzkumu dané oblasti bylo zjistit, zda došlo ke stažení německých jednotek z několika přilehlých belgických obcí a usedlostí a především ze zalesněného hřebene na belgicko-německé hranici západně od Wahlerscheid.

V pozdních odpoledních hodinách jsme po krátké instruktáži, vyrazili na průzkum dané oblasti. První část cesty vedla hustým lesem, kde bylo dost míst, kde by nás mohl nepřítel překvapit. Naštěstí se tak, ale nestalo. Dost rychle se v lese setmělo a všichni jsme se tak museli více soustředit na orientaci v terénu.

Já jsem byl vybrán jako první scout druhého družstva, který zprvu vedl postup čety. Po několika kilometrech trasy, jsme konečně dorazili ke kraji lesa. Hned jsem si všiml světel v budovách v blízké vesnici. Zastavil jsem proto družstvo, abychom domluvili další postup. Naše dvě družstva se rozdělila a naše druhé družstvo postupovalo dále po cestě, která vedle z lesa až do vesnice. První družstvo obešlo vesnici podél přilehlých remízků západně od nás. Naše družstvo dorazilo do obce jako první a zaujalo pozice na návsi. Mezitím co zbytek družstva vyčkával na kluky z prvního družstva, jsme společně s druhým scoutem Pvt. Nixonem a Pvt. Eastonem pátrali po opuštěné budově, kde bychom si mohli na chvíli odpočinout a doplnit síly.

Po nabrání sil, jsme pokračovali v našem postupu. Tentokrát bylo v čele postupu první družstvo. Během dalšího postupu jsme prošli několik dalších malých obcí, ale stopy po přítomnosti nepřítele jsme nezaznamenali. Délka naší trasy průzkumu, činila něco málo přes 18 kilometrů. Do cíle jsme dorazili v brzkých ranních hodinách, kdy si všichni mohli dopřát zaslouženého odpočinku.

Během pochodu foukal velmi silný vítr a pršelo. Většina našich členů si ale v nedávné době pořídila nezbytnou výstroj jako jsou ponča a raincoaty, což jsme během pochodu velice ocenili. Akce nám dodala nové zkušenosti v nočním postupu terénem a poskytla nové podněty k přípravě dalších akcí.

Pvt. James R. Kydland (Jakub Kydlíček)

PS: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu fotografií.

Back to 1945 (2020)

V sobotu 15. února se ukutečnil v prostorech Saloonu Roudná v Plzni. již XII. ročník našeho tradičního tanečního a dobového večíreku Back to 1945. Velice děkujeme všem návštěvníkům, kteří si tuto akci nenechali ujít a vytvořili na akci opět vynikající atmosféru. Děkujeme výtečné kapele Pilsner Jazz Band, ale i všem členům klubů vojenské historie a swingařům, kteří sál Saloon Roudná zaplnili zábavou a tancem.

Naše poděkování patří i dalším partnerům akce, kterými byli Saloon Roudná, Československá obec legionářská, Město Plzeň a firma AZ Hofman Plzeň. Velké poděkování patří také panu Milanovi Svobodovi za perfektní fotodokumentaci celého večera.

Více informací o naší akci zde: http://backto1945.cz/