Home »  Fotogalerie »  2015 »  Klubové cvičení - operace „CURTAIN“

Klubové cvičení - operace „CURTAIN“

22. - 23. 8. 2015

Přinášíme vám několik málo „dobových“ fotografií z naší poslední dvoudenní soukromé akce, která se uskutečnila o předposledním prázdninovém víkendu. Akce byla pojata jako taktické cvičení pro stávající členy klubu a naše nové rekruty, kdy hlavním cílem bylo naše nejnovější tváře seznámit se základními zásadami pobytu a fungování na frontové linii. Tematickým námětem se pak pro naše cvičení stalo nasazení americké 2. pěší divize na přelomu srpna a září 1944, kdy jednotky divize operovaly v prostou kolem významného přístavu Brest v severozápadní Francii.

V nejbližší době se také můžete těšit na zveřejnění „dobového“ filmového záznamu z této akce na našem Youtube kanálu.

Krátké hlášení – akce „CURTAIN“:

Akce samotná vypukla úderem sobotní deváté hodiny ranní, kdy došlo na můj rozkaz za pomoci Sgt. Hacketta ke shromáždění všech členů prvního družstva (1. čety roty K, 3. praporu, 38. pěšího pluku) ve výchozím bodu operačního prostoru ve vsi Saint-Divy. Zde také došlo k potřebnému dovystrojení jednotky a krátkému brífinku představujícího úkoly na následujících několik hodin. Prvotním cílem akce bylo dosažení nedaleké zalesněné kóty 459 s velmi dobrým výhledem na široké okolí. Z těchto důvodů zde mělo dojít na základě rozkazu velitelství roty k zřízení našeho opěrného a pozorovacího bodu na následující noc pro případ pokusu o nepřátelský průnik do této oblasti. Po nezbytném úvodu se družstvo kolem desáté hodiny dopolední odebralo pod vedením Sgt. Hacketta k pochodu do cílového prostoru.

          Samotný přesun byl podniknut bez problému a po dosažení a zabezpečení kóty, které proběhlo zhruba v půl dvanácté, byly vyslány do blízkého okolí dva menší průzkumy, jež vytipovaly nejideálnější pozice pro zřízení několika opěrných a pozorovacích stanovišť. Budování samotných pozic pak trvalo několik hodin a to i s ohledem na místní nehostinný terén posetý ohromným množství velkých kamenů a jiných překážek bránících snadnému vykopání potřebných okopů. Po dokončení práce bylo družstvu za stále ostražitosti a pozorování okolí dovoleno menší občerstvení a odpočinek, aby načerpalo potřebné síly. V rámci dalšího průzkumu okolí a zjištění možných aktivit nepřítele byla pod mým přímým velením kolem čtvrté hodiny odpolední vedena hlídka podél místní polní komunikace. Žádný nepřátelský pohyb však nebyl během celé patroly zaznamenán a hlídka se tak po zhruba hodině a půl odebrala zpět na svoji výchozí pozici. Na linii nadále probíhala za stálého střídání strážní služba, kdy nebyl zaregistrován jakýkoliv pohyb až do zhruba sedmé hodiny večerní, kdy se v prostoru 200m před námi vyskytly dvě neznámé osoby, ale podle dalšího pozorování se dle všeho jednalo o místí obyvatele, kteří se pokoušeli na místním poli obstarat něco k obživě. Se soumrakem v devět hodin večer pak byla podniknuta další průzkumná patrola, tentokrát pod vedením Sgt. Hacketta, mezi jejíž cíle patřilo i doplnění zásob pitné vody na okraji vsi Saint-Divy. Vzhledem k členitému prostoru, tmě a možnému pohybu nepřítele museli členové hlídky postupovat velmi obezřetně. Přesto však došlo při návratu ke krátké sporadické palbě při střetu s blíže neurčenou nepřátelskou skupinou. Pravděpodobně se jednalo o předsunutou německou hlídku s cílem odhalit naše pozice v okolí obce. Po opětování palby se tato nepřátelská skupina stáhla pod rouškou tmy nám neznámým směrem. Bohužel byl při tomto incidentu Pvt. Sofo zasažen do nohy, kdy již po prvotním ošetření zdravotníkem Pvt. Lupem bylo sice usouzeno, že jeho zranění není vážné, ale i tak bylo nutné provést evakuaci zraněného z místa incidentu za pomoci dalších přivolaných členů družstva. Po uklidnění situace a doošetření zraněného na linii došlo k vyhlášení absolutní bdělosti po celou noc a znovu rozdělení hlídek na jednotlivých stanovištích. Dále bylo rozhodnuto, že do rána již další patrola vzhledem k předchozí situaci a možnému nebezpečí vyslána nebude.

          Během celé noci však jakákoliv další nepřátelská aktivita zaznamenána nebyla, což bylo v brzkých nedělních hodinách ohlášeno i na velitelství roty. Na základě těchto skutečností přišel obratem rozkaz, aby se družstvo ze svých opěrných pozic po deváté hodině ranní stáhlo zpět do blízké vsi, odkud předchozího dne vycházelo. Stažení jednotky probíhalo dle předem dohodnutého postupu opět bez problémů a po doražení do cíle a krátkém zhodnocení akce byl členům jednotky velen rozchod.

 

SSgt. Daniel R. Allen

HQ, 1st Platoon, Co. K,

3rd Bn. 38th Inf. Regiment

 

Google+ Google+ Youtube Twitter
Aktuality

Nové fotografie!

11.10.2017

Do Fotogalerie jsme vložili fotografie z poslední akce, kterou jsme nazvali "Hotel Adolf". 

Nové fotografie!

04.04.2017

Do Fotogalerie jsme přidali nové fotografie z našeho únorového cvičení. 

Nové fotografie!

06.03.2017

Po dlouhé době jsem přidali nové fotky ze vzpomínkové akce, které jsme se zúčastnili v únoru letošního roku. Najdete je v sekci Fotogalerie


Naše projekty

Plzeň 1945
Back to 1945

Naši partneři

ČsOL Patton Memorial Pilsen


Výběr jazyka

Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen Patton Memorial Pilsen

- Select Language -