Náš spolek úzce spolupracujeme již mnoho let s řadou vojensko-historických klubů, spolků zaměřených na historii a mnohými dalšími institucemi i jedinci nejenom po celé České republice, ale rovněž také v zahraničí.

Kluby vojenské historie

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Spolupracující organizace, muzea a spolky

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.

Muzeum věnované americké armádě a osvobození jihozápadních Čech v květnu 1945.