Naše projekty

Plzeň 1945​

Projekt je tradiční součástí plzeňských Slavností svobody a každoročně nabízí široké veřejnosti v prvních květnových dnech velmi bohatý a netradiční vojensko-historický program. V rámci projektu je také prováděn vlastní badatelským výzkum.

Rozsáhlý badatelský projekt zaměřeny na válečnou historii americké 2. pěší divize. Mezi jeho hlavní cílem patří vytvoření rozsáhlé databáze příslušníků této slavné divize v letech 1940-1945 a také zmapovaní jejich válečných osudů.

Tradiční speciální společensko-kulturní akce jejíž kořeny sahají až do roku 2007. Jedná se o stylový taneční a zábavný večírek, který je určen pro všechny příznivce reenactingu, living history, členy klubů vojenské historie a jejich přátele.

Follow Us