O spolku

Kdo jsme...

Klub vojenské historie Tommy & Yankee z.s., se sídlem v Plzni, České republice, je nepolitickou, nevýdělečnou, zájmovou organizací zabývající se především vojenskou historií v letech druhé světové války s hlavním zaměřením na západní spojenecké jednotky. Vznik spolku lze datovat již do roku 2007, kdy se postupně začal formovat kolektiv jeho členů, aby nakonec v roce 2009 došlo k vytvoření českým státem oficiálně registrovaného spolku. V současné době má spolek kolem dvaceti aktivních členů, povětšinou mužů, ale v kolektivu nechybí rovněž ženy.

Aktivity a činnost spolku jsou již od samého vzniku velmi rozmanité a široké. V rámci reenactmentu se členové klubu primárně poslední léta věnují především americké armádě v již zmíněném období druhé světové války. Muži nejčastěji ztvárňují příslušníky americké 2. pěší divize „Indianhead“ (případně dalších, především pěších divizí), ženy pak příslušnice ženských pomocných sborů (WAAC/WAC) či armádní zdravotní sestry (ANC). Zájem některých členů v klubu se rovněž například rozšiřuje o československé vojenské jednotky, britskou armádu či také civilní reenacting 30. a 40. let.


Náš spolek se účastní či pořádá veřejné rekonstrukce bojů a ukázky dobového života, v rámci kterých se pokoušíme veřejnosti co nejvěrněji přiblížit dobový život a poměry spojeneckých vojáků během jednoho z nejzuřivějších válečných konfliktů, který kdy lidstvo potkalo. Mezi největší takové akce, které naše sdružení pořádá, bezesporu patří velmi rozsáhlý projekt PLZEŇ 1945. Ten se již stal tradiční a velmi významnou součástí každoročních plzeňských Slavností svobody, připomínající osvobození našeho domovského města od nacistické nadvlády v květnu 1945.

Pro dosažení co největší míry autenticity na veřejných akcích a zvýšení vlastních znalostí také pořádáme širokou škálu čistě soukromých akcí pouze pro členy spolku, jako jsou například různá “bojová“ cvičení a výcvikové tábory, kde své členy učíme vojenskému chování, vystupování a řadě různých užitečných dovedností, které museli spojenečtí vojáci za 2. světové války plně ovládat. Rovněž se účastníme soukromých akcí pořádaných spřátelenými kluby vojenské historie.

Dále se věnujeme vlastnímu rozsáhlému badatelskému a historickému výzkumu zmíněného období, který například zahrnuje vyhledávání dosud neobjevených historických pramenů v archivních institucích. V rámci této činnosti také pořádáme pro veřejnost (např. pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol) interaktivní přednášky či výstavy dobové výstroje, výzbroje a dalších válečných artefaktů, které naši členové vlastní. Mezi nás největší počin v této oblasti patří realizace speciálního badatelského projektu „Men of the 2nd Infantry Division“, který se zaměřuje na historii americké 2. pěší divize v letech 2. světové války.

Opomenout nelze rovněž pořádání či účast na různých vzpomínkových akcích či pietních aktech k rozličným válečným výročím a událostem.

V neposlední řadě úzce spolupracujeme s dalšími vojensko-historickými kluby a institucemi i za hranicemi naší vlasti. Mezi naše významné domovské partnery patří například Československá obec legionářská. Ze zahraničních pak jmenujme asociaci veteránů americké 2. pěší divize. Náš klub je také v pravidelném kontaktu a spolupracuje na různých projektech s množstvím válečných veteránů a jejich rodinami. Tři američtí váleční veteráni jsou v současné době dokonce čestnými členy našeho sdružení.

Přidej se k nám!

Máš rád historii a chceš ji poznat zblízka? Líbí se ti naše projekty?

Kontaktní formulář

    Follow Us