Po stopách 102. pěší divize: vzpomínka na 2nd Lt. Byron Williams

Třetí adventní neděli jsme si netradičně v rámci klubového cvičení připomněli působení americké 102. pěší divize při jejím postupu Německem. V průběhu bojů trpěly pěší divize vysokými ztrátami především v řadách důstojnictva, a tak bylo třeba bojové jednotky neustále doplňovat o čerstvé posily ze Spojených států. Jedním z nově příchozích důstojníků k „Ozarkům“ (pozn. přezdívka divize), byl také mladý poručík Byron B. Williams ze státu Ohio (na přiložené originální fotografii muž stojící vlevo), o jehož službě v současné době rovněž připravuje rozsáhlejší článek. Na příběh tohoto veterána jsme nepřišli náhodou, neboť Byron B. Williams je příbuzným jednoho ze členů našeho sdružení. To se nám také stalo motivací, proč jsme se tentokrát rozhodli oprášit nášivky této méně známé divize a vyrazili jsme s naším družstvem do terénu. Tematicky jsme akci zasadili do období začátku prosince 1944, kdy jednotky 2. praporu, 407. pěšího pluku, 102. pěší divize útočily na obce podél toku řeky Rour v dnešním Severním Porýní – Vestfálsku. Konkrétně jsme si vybraly boje v hornatém terénu mezi obcemi Flossdorf a Barmen. Tuto oblast nám výborně představovala nová výcviková lokalita u řeky Úhlavy. V našem družstvu se rovněž objevilo několik nových tváří, které si ještě neprošly výcvikem v terénu. Ten byl také naším hlavním cílem pro toto cvičení. Přestože nedošlo k přímému kontaktu s nepřítelem, daná lokalita nám nabídla dokonalou možnost procvičit si součinnost všech sekcí družstva a také všemi oblíbené ruční signály. Nováčci v družstvu si jako již tradičně odbyli svou premiéru na pozici průzkumu v sekci Able. Podle vyprávění veteránů utrpěli největší ztráty právě vojáci, kteří šli v čele družstva coby průzkum, proto se na tyto pozice dávali přednostně čerství nováčci vždy pod vedením zkušeného vojáka z družstva, který je postupně zacvičoval v technice průzkumu. Nedělním cvičením jsme také zakončili sérii výcvikových akcí pro tento rok a věříme, že si naši členové do toho nadcházející roku odnesou mnohé nově nabyté zkušenosti.

Pochodové cvičení

V sobotu 8. října 2016 se členové našeho sdružení vydali po menší odmlce opět provětrat své uniformy v rámci naplánovaného pochodového cvičení. Jako hlavní cíl naší akce jsme si tentokrát vytyčili zdolat v určeném čase zhruba 18km pěší přesun vedený po členité trase skrze lesy, luka i malé vesničky nedaleko Plzně. I když byl krásný podzimní den, ústrojově jsme se rozhodli ztvárnit příslušníky americké 2. pěší divize v podobě pro ně typické na jaro roku 1945. Naše kolegyně pak oblékla polní uniformu Army Nurse Corps. Akce započala nejprve dopoledním železničním transportem jednotky na předem určené místo, které bylo výchozím bodem. Náš následný přesun po trase probíhal po celou dobu prakticky bez problémů a tak jsme měli možnost podniknout i několik menších zastávek, jako například v obci Ledce, kde jsme se zastavili u dvou místních pomníčků věnovaných osvobození obce v roce 1945 a také padlým občanům za 1. světové války. Na předměstí Plzně, která byla naším koncovým bodem, jsme pak dorazily v pozdních odpoledních hodinách, kdy následně proběhl nástup jednotky, zhodnocení akce a rozchod do jednotlivých domovů.

Foto a úprava: Štěpánka Skálová, Daniel Malý