The Notorious Ninth A-A-A-O

První říjnový víkend jsme se zúčastnili akce pod názvem „Notorious Ninth A-A-A-O“, na kterou jsme byli pozváni kolegy z KVH 4th Armored Division US Army ve spolupráci s 82nd Airborne Division, 505th PIR, Fox Company – Czech Reenactment – KVH44.

Hlavním úkolem akce bylo sestavit kompletní minometnou sekci v rámci čety zbraní doplněnou o pěší družstvo, které zajišťovalo průzkum a navádění minometné palby. V rámci akce jsme představovali příslušníky amerického 39. pěšího pluku se slavným znakem na helmách „A-A-A-O“, 9. pěší divize během první fáze bojů o Hürtgenský les na počátku října 1944. Bylo nám svěřeno složení jednoho celého minometného týmu. Větší část našich členů pak tvořila pěší družstvo posílené o několik mužů ze zúčastněných klubů, což nám umožnilo otestovat naši spolupráci. Krátce po páteční půlnoci jsme na velitelství vyslechli instrukce a nasedli do vozidel, které nás přesunuly blíže k frontové linii. Po přibližně hodině jízdy náš konvoj zastavil v malé obci Raffelsbrand, kde jsme sesedli z aut a pokračovali dále pěšky. Hned za obcí jsme narazili na strmý sráz, podél kterého jsme pokračovali dále. Postup nám značně ztížila naprostá tma, kdy jsme neviděli kamaráda před sebou. Nejvíce na to doplatil T/5 Mckoy, kterému sjela noha a skončil o několik metrů níže. Naštěstí byl jen lehce potlučený. Po tomto přesunu se nám podařilo obsadit obec Wittscheidt, kde jsme se setkali s naším konvojem. Krátce po svítání pěší družstvo odhalilo nepřátelský pohyb, na který byla ihned navedena palba minometné sekce. Ta vzápětí vypálila několik střel na souřadnice, kde byl spatřen pohyb německých vojáků. Nepřítel se stáhl, a proto naše četa mohla postupovat dále, blíže ke klíčové obci Germeter. V poledne jsme konečně došli na kraj hustého lesa, kde jsme rozmístili minomety a zaměřili je na protější les. Krátce poté byla zpozorována německá hlídka, na kterou byla zahájena palba z minometů, jež německé vojáky zahnala zpátky. Náš pěší průzkum následně nenarazil na pozice nepřítele, a proto jsme pokračovali v postupu. Vozidla nás během odpoledne přivezla k nedaleké obci Germeter, na kterou měl být veden útok. Pěší družstvo útočilo na Germeter po křídle a minometá sekce zaujala pozice na kopci, odkud jsme mohli dokonale pozorovat veškerý pohyb v obci. Pěší družstvo narazilo brzy na nepřítele a požádalo o minometnou podporu. Díky intenzivnímu ostřelování byly německé jednotky z obce vytlačovány a brzy se část německých vojáků vzdala. Po obsazení vesnice nás vozidla odvezla zpět na velitelství, kde jsem si mohli zaslouženě odpočinout. Děkujeme za skvěle připravenou akci kolegům z KVH 4th Armored Division US Army, Pelhřimov a 82nd Airborne Division, 505th PIR, Fox Company – Czech Reenactment – KVH44. Budeme se těšit na další spolupráci! Věříme, že to nebylo naposledy.Za perfektní fotografie děkujeme @James Smith ?

Operace Husky 1943

První víkend v červenci jsme se zúčastnili soukromé akce Operation Husky 1943, na kterou nás pozvali kolegové z KVH Tommy z. s. Vzhledem k tematickému zaměření akce jsme představovali příslušníky 30. pěšího pluku, 3. pěší divize, která se v červenci roku 1943 vylodila na Sicílii. Muži této divize prosluli především rychlými pěšími přesuny, díky čemuž přispěli k vytlačení italských a německých jednotek z ostrova. Naše družstvo doplnil minometný tým tvořený našimi kolegy z KVH 4th Armored Division US Army a dále jsme byli posíleni kolegy z KVH 612th Tank Destroyer Battalion z.s. Plzeň společně s obrněný vozidlem M8 Greyhound.

Němečtí Fallschirmjägers nám během bojů dělali značné problémy v prolomení linie. „Z velitelství přišla zpráva, že máme podpořit britský útok na nedalekou kótu, kde měli být podle průzkumu dobře opevněni němečtí výsadkáři. Den před útokem jsme se zakopali na protějším hřebeni, abychom pozorovali nepřítele. Během noci jsme vyslali dvě hlídky směrem k pozicím nepřítele. Bohužel Němci udělali to samé. Jedná německá hlídka dokonce došla až před můj zákop, ale díky dobrému maskování si mě nevšimli. Kluci v posledním zákopu na naší linii takové štěstí neměli. Pvt. Peterson byl při německém přepadu zabit a Pvt. Easton zajat.“ Z deníku Pvt. Kydlanda.

Děkujeme KVH Tommy z. s. za pozvání na velmi zajímavou a nevšední akci, budeme se těšit na příští setkání! Poděkování patří rovněž našim kolegům z KVH 4th Armored Division US Army a KVH 612th Tank Destroyer Battalion z.s. Plzeň za skvělou spolupráci a podporu během útoku.