Vánoční pochod

V neděli 27. prosince 2015 se uskutečnil již tradiční „Vánoční pochod“ našeho spolku, který se opět nesl ve volném výběru outfitu a jednotky, za kterou členové spolku na akci mohli vyrazit. Někdo tak netradičně zvolil vzhled ženisty americké 83. pěší divize, střelce 10. horské divize a mnoha dalších amerických jednotek, nechyběl však na naší straně ani britský výsadkář či člen francouzské rezistence. Naše pozvání na tuto akci ukončující sezónu roku 2015 přijali také členové Honvéd – Historical Reenactment Group a KVH Soldaten , kteří nám během celého uplynulého roku byli zdatnými soupeři hned v rámci několika akcí. Společně jsme letos vyrazili prozkoumat novou lokalitu na jižním Plzeňsku mezi Chotěšovem a Stodem a zdolat zde místní Křížový vrch se starým kostelíkem. I přesto, že je prosinec, tak nám „jarní“ počasí během celého dne více než přálo a procházku na čerstvém vzduchu po vánočním přejídání všichni přítomní velice uvítali. Navíc se celý pohod nesl v přátelské atmosféře a v čilých hovorech nejenom o zážitcích z letošních akcí, ale také o společných plánech na další rok.

Fotografie: Štěpánka Skálová, Simona Beránková

Muzejní noc

V druhé polovině května se naše sdružení na pozvání zúčastnilo tradiční muzejní noci v Národopisném muzeu Plzeňska. Zde jsme si pro návštěvníky připravili rozšířený doprovodný program k právě probíhající výstavě „Plzeňané a II. světová válka“, jejíž spoluautoři jsou i tři naši členové. V rámci naší prezentace mohla široká veřejnost zhlédnout menší plně vybavený štáb americké 2. pěší divize s řadou zajímavých a originálních artefaktů. Na naše pozvání se akce zúčastnili i členové KVH Soldaten a Honvéd – Historical Reenactment Group, kteří si pro návštěvníky pro změnu připravili ukázku uniforem a výstroje německé a maďarské armády z let 2. světové války. Během večera pak byly realizovány mimo jiné dvě komentované přehlídky jak samotných uniforem obou válečných stran, tak i menší módní přehlídky pod taktovkou týmu projektu PLZEŇ 1945 přibližující civilní odívání v letech protektorátu. Příjemným zpestřením probíhající muzejní noci byla také doprovodná hudební vystoupení v podání Chrástecké lidové muziky. Celá akce se setkala s vysokým zájmem návštěvníků, za což jsme byli velmi rádi a těšíme se do budoucna na další pokračování.

Foto: Ivana Michnerová