V druhé polovině května se naše sdružení na pozvání zúčastnilo tradiční muzejní noci v Národopisném muzeu Plzeňska. Zde jsme si pro návštěvníky připravili rozšířený doprovodný program k právě probíhající výstavě „Plzeňané a II. světová válka“, jejíž spoluautoři jsou i tři naši členové. V rámci naší prezentace mohla široká veřejnost zhlédnout menší plně vybavený štáb americké 2. pěší divize s řadou zajímavých a originálních artefaktů. Na naše pozvání se akce zúčastnili i členové KVH Soldaten a Honvéd – Historical Reenactment Group, kteří si pro návštěvníky pro změnu připravili ukázku uniforem a výstroje německé a maďarské armády z let 2. světové války. Během večera pak byly realizovány mimo jiné dvě komentované přehlídky jak samotných uniforem obou válečných stran, tak i menší módní přehlídky pod taktovkou týmu projektu PLZEŇ 1945 přibližující civilní odívání v letech protektorátu. Příjemným zpestřením probíhající muzejní noci byla také doprovodná hudební vystoupení v podání Chrástecké lidové muziky. Celá akce se setkala s vysokým zájmem návštěvníků, za což jsme byli velmi rádi a těšíme se do budoucna na další pokračování.

Foto: Ivana Michnerová