Pochodové cvičení

V sobotu 8. října 2016 se členové našeho sdružení vydali po menší odmlce opět provětrat své uniformy v rámci naplánovaného pochodového cvičení. Jako hlavní cíl naší akce jsme si tentokrát vytyčili zdolat v určeném čase zhruba 18km pěší přesun vedený po členité trase skrze lesy, luka i malé vesničky nedaleko Plzně. I když byl krásný podzimní den, ústrojově jsme se rozhodli ztvárnit příslušníky americké 2. pěší divize v podobě pro ně typické na jaro roku 1945. Naše kolegyně pak oblékla polní uniformu Army Nurse Corps. Akce započala nejprve dopoledním železničním transportem jednotky na předem určené místo, které bylo výchozím bodem. Náš následný přesun po trase probíhal po celou dobu prakticky bez problémů a tak jsme měli možnost podniknout i několik menších zastávek, jako například v obci Ledce, kde jsme se zastavili u dvou místních pomníčků věnovaných osvobození obce v roce 1945 a také padlým občanům za 1. světové války. Na předměstí Plzně, která byla naším koncovým bodem, jsme pak dorazily v pozdních odpoledních hodinách, kdy následně proběhl nástup jednotky, zhodnocení akce a rozchod do jednotlivých domovů.

Foto a úprava: Štěpánka Skálová, Daniel Malý

Vánoční pochod

V neděli 27. prosince 2015 se uskutečnil již tradiční „Vánoční pochod“ našeho spolku, který se opět nesl ve volném výběru outfitu a jednotky, za kterou členové spolku na akci mohli vyrazit. Někdo tak netradičně zvolil vzhled ženisty americké 83. pěší divize, střelce 10. horské divize a mnoha dalších amerických jednotek, nechyběl však na naší straně ani britský výsadkář či člen francouzské rezistence. Naše pozvání na tuto akci ukončující sezónu roku 2015 přijali také členové Honvéd – Historical Reenactment Group a KVH Soldaten , kteří nám během celého uplynulého roku byli zdatnými soupeři hned v rámci několika akcí. Společně jsme letos vyrazili prozkoumat novou lokalitu na jižním Plzeňsku mezi Chotěšovem a Stodem a zdolat zde místní Křížový vrch se starým kostelíkem. I přesto, že je prosinec, tak nám „jarní“ počasí během celého dne více než přálo a procházku na čerstvém vzduchu po vánočním přejídání všichni přítomní velice uvítali. Navíc se celý pohod nesl v přátelské atmosféře a v čilých hovorech nejenom o zážitcích z letošních akcí, ale také o společných plánech na další rok.

Fotografie: Štěpánka Skálová, Simona Beránková

Muzejní noc

V druhé polovině května se naše sdružení na pozvání zúčastnilo tradiční muzejní noci v Národopisném muzeu Plzeňska. Zde jsme si pro návštěvníky připravili rozšířený doprovodný program k právě probíhající výstavě „Plzeňané a II. světová válka“, jejíž spoluautoři jsou i tři naši členové. V rámci naší prezentace mohla široká veřejnost zhlédnout menší plně vybavený štáb americké 2. pěší divize s řadou zajímavých a originálních artefaktů. Na naše pozvání se akce zúčastnili i členové KVH Soldaten a Honvéd – Historical Reenactment Group, kteří si pro návštěvníky pro změnu připravili ukázku uniforem a výstroje německé a maďarské armády z let 2. světové války. Během večera pak byly realizovány mimo jiné dvě komentované přehlídky jak samotných uniforem obou válečných stran, tak i menší módní přehlídky pod taktovkou týmu projektu PLZEŇ 1945 přibližující civilní odívání v letech protektorátu. Příjemným zpestřením probíhající muzejní noci byla také doprovodná hudební vystoupení v podání Chrástecké lidové muziky. Celá akce se setkala s vysokým zájmem návštěvníků, za což jsme byli velmi rádi a těšíme se do budoucna na další pokračování.

Foto: Ivana Michnerová